Đăng nhập | Đăng ký

ỐNG NƯỚNG QUAY TỰ ĐỘNG

Xưởng sản xuất chế Ống nướng ba chỉ cuộn cho lò quay tự động ( chạy xích to xe máy Honda )

Ống nướng ba chỉ cuộn, ba chỉ nướng đòn rất tiện dụng cho lò quay xích chạy xích to xe máy.